ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

โอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีโอนเงินงบประมาณ ปี65 (ครั้งที่ 1)

รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

 

 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก และบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง และบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
 -บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (ผ.ถ.4/4)
 -บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (ผ.ถ.4/4) 
 -ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (ผ.ถ.4/5)
 -ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (ส.ถ.4/5)

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 87

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1นางสาวนิภาพร แป้งหอม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
โทร. 081-199-5882
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948