ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล









ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.รายละเอียดข้อบัญญัติฯ

Attachments:
Download this file (1.ข้อมูลเบื้องต้นของอปท.pdf)1.ข้อมูลเบื้องต้นของอปท.pdf[ ]81 Kb
Download this file (10.รายงานประมาณการรายรับ.pdf)10.รายงานประมาณการรายรับ.pdf[ ]149 Kb
Download this file (11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf)11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf[ ]150 Kb
Download this file (12.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf)12.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]420 Kb
Download this file (13.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf)13.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]692 Kb
Download this file (14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf)14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf[ ]251 Kb
Download this file (2.คำแถลง.pdf)2.คำแถลง.pdf[ ]80 Kb
Download this file (3.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง.pdf)3.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง.pdf[ ]118 Kb
Download this file (4.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf)4.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf[ ]116 Kb
Download this file (5.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf)5.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]84 Kb
Download this file (6.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)6.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]80 Kb
Download this file (7.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf)7.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf[ ]115 Kb
Download this file (8.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf)8.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf[ ]142 Kb
Download this file (9.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)9.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]132 Kb
Download this file (ประกาศข้อบัญญัติ 65.pdf)ประกาศข้อบัญญัติ 65.pdf[ ]117 Kb
Download this file (หนังสือส่งข้อบัญญัติ ปี 65.pdf)หนังสือส่งข้อบัญญัติ ปี 65.pdf[ ]327 Kb

โอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 11)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีโอนงบฯ ปี64 ครั้งที่11

แจ้งปิดศูนย์กู้ชีกู้ภัยตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้รับผลตรวจจากห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จำนวน ๑ ราย

                    ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงขอปิดทำการศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ในเบื้องต้นเป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  และจะเปิดทำการปกติในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จะทำการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านบึง  รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้และบริเวณโดยรอบศูนย์กู้ชีพกู้ภัยและสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

                    ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ประสานโรงพยาบาลบ้านคาเพื่อปฏิบัติงานในการ ออกรับผู้ป่วยแทนศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านบึงเป็นการชั่วคราว

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 84

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1



สายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese








คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใด















































QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948