ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.ประกาศฯ

2.ปก

3.คำนำ สารบัญ

4.เล่มแผนการดำเนินงานฯ

การป้องกันและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในภาวะน้ำท่วมและจุดเสี่ยงน้ำท่วมถึง

                        เบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่ แจ้งเหตุ

1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง โทร.032-261189

2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านคา โทร.032-721115

3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลด่านทับตะโก โทร.032-265199

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

1.คำสั่งฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

1.คำสั่งฯ

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 102

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายกฤษณ์  สมรมิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 099 325 8899
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948