ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล


 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 4)

1 หนังสือส่งฯ

2 ประกาศฯ

3 บัญชีโอนงบประมาณฯ

การจัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปังธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ภายใต้หลักการ 3Rs โดยจัดกิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อนำรายได้จากการขายขยะเป็นกองบุญช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 

 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ 2567

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 130

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948