ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.รูปเล่มติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.ประกาศติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.รูปติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.ประกาศฯติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.รายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.รูปรายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

เดือน ตุลาคม 2563

- ไม่ไดัรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เดือน พฤศจิกายน 2563

- ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เดือน ธันวาคม 2563

- ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านคา ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านคา

ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563)

 เดือน ตุลาคม 2563

- ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เดือน พฤศจิกายน 2563

ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เดือน ธันวาคม 2563

- ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 74

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948