ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล


 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการกินเห็ดพิษ

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขฉบับที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขฉบับที่ 4

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศ

3.บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขฉบับที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขฉบับที่ 3

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศ

3.บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับที่ 3

ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.การใช้ข้อบัญญัติ

2.ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

3.ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ

4.เล่มข้อบัญญัติ ปี 2567

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese