ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 2/65

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ พ.ศ.66 - 70 ครั้งที่ 2/65

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีฯ เพิ่มเติม 66 - 70 (ฉบับที่ 1) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.65 (ครั้งที่ 4)

1.หนังสือส่งฯ

2.สำเนาประกาศฯ

3.บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948