ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

Attachments:
Download this file (1.jpg)1.jpg[ ]127 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]113 Kb
Download this file (3.jpg)3.jpg[ ]146 Kb
Download this file (4.jpg)4.jpg[ ]129 Kb
Download this file (5.jpg)5.jpg[ ]84 Kb

แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ครั้งที่ 2

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.เล่มแก้ไขแผนการดำเนินงาน ปี 65 เพิ่มเติม ฉบับที่1 ครั้งที่ 2

แก้ไขโครงการในบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ครั้งที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ครั้งที่ 1/2565 พ.ศ.2565

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีแก้ไขโครงการฯ

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายกฤษณ์  สมรมิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 099 325 8899
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948