ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายพินิจ  ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

นายพรชัย  ศรีทองเทศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

นายไพโรจน์  แก้วน้อย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

นางปราณี  ร่มโพรีย์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

นำถุงยังชีพจาก ธกส.สวนผึ้ง และถุงยังชีพจาก นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา สส.ราชบุรี เขต 2 มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ"หลิ่นฟา"


งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านบึง

ประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

99 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 10 , 11 ตุลาคม 2563

            นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอบ้านคา นายธีรเกียรติ ทะแพงพันธ์ รักษาการปลัดอาวุโสอำเภอบ้านคา ทหารหน่วยทัพพระยาเสือ พร้อมด้วยนายพินิจ ร่มโพรีย์ นายก อบต.บ้านบึง นายนัฐยุทธ ร่มโพรีย์ กำนันตำบลบ้านบึง จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำท่าเคย หลังปริมาณน้ำล้นต้องเร่งระบาย อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ เจ้าหน้าที่จึงเร่งแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

            ขณะเดียวกันได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประชาชนในพื้นที่่ที่ได้รับความเสียหายอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ ได้ทำการอพยพประชาชนมาพักพิงที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ครอบครัว และขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้มา ณ อบต.บ้านบึง และเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การช่วยเหลือราษฎรในตำบลบ้านบึงเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การช่วยเหลือราษฎรในตำบลบ้านบึงเมื่อเกิดภัยพิบัติ
 
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
              วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา อำเภอบ้านคา, พันเอกชูพงศ์ สายอุบล รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของอบต.บ้านบึง โดยมี นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายก อบต.บ้านบึง และ นายนัฐยุทธ ร่มโพรีย์ กำนันตำบลบ้านบึง รายงานการเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์  ทีมกู้ชีพ กู้ภัย,  อพปร., และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากฉับพลัน จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยดินหินโคลนถล่มบนเส้นทางหลวงชนบทสายโป่งกระทิงบ้านพุน้ำร้อนบริเวณช่องเขาขาด เพื่อประเมินสถานการณ์และติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบ ระดับน้ำลำห้วยท่าเคย จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำลำห้วยจิ๋กเกาะ ปรากฏว่าพบระดับในลำห้วยปานกลางที่ไหลลงสู่ อ่างเก็บน้ำท่าเคยเพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที่ต่อไป  

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562-2564

ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

รายละเอียดผลการดำเนินงานแยกตามโครงการ (เอกสารตามไฟล์แนบ)

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948