ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 5)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีโอนเงินงบประมาณ ปี 2565 (ครั้งที่ 5)

ประกาศ ขยายเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ ขยายเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565)

1.บันทึกข้อความฯ

2.ประกาศฯ

3.เล่มติดตามฯ ปี 65 รอบ 6 เดือน

4.สรุปฯ

แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.เล่มแก้ไขแผนการดำเนินงาน ปี 65 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948