ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

กีฬามวลชน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่ออำนวยความสะดวกทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการสัญจรเพื่อกลับภูมิลำเนา จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนสูงกว่าปกติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจึงเห็นควรตั้งด่านจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ในการจัดทำกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ เนื่องจากพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จึงได้มีความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน เป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจึงได้จัดทำโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างห้วงเวลาที่หนึ่ง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2566 บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1บ้านโป่งกระทิงบน และหมู่ที่ 9 บ้านดงคา 

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายพิเชษฐ  ลี้กิมฮุย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 087 823 8112
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948