ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

alt

alt

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่3)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

1.หนังสือส่ง

2.ประกาศฯ

3.เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่3)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)

1.หนังสือส่ง

2.ประกาศฯ

3.เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)

ประกาศจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3

1.ประกาศฯ

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใด

QR Code
อบต.บ้านบึง

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948