ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล


 ประชาสัมพันธ์บริการทำหมันสุนัข แมว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านคา ออกหน่วยบริการตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ให้บริการทำหมันสุนัข แมว จำนวน 50 ตัว ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา  08.00 – 09.00 น.

โรคไข้ซิกา (Zika Fever)

กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นำโดยนายพินิจ  ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day 2023) “เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจดูแล” Big cleaning Day ดูแลทำความสะอาดส้วมสาธารณะ  ณ วัดมหาโชค  โป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 

 

  

  

 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948