ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
"ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง" 
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต 

                ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption 2003, UNCAC) ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ดังนั้น สหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) และต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

                จากค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index, CPI) ของ 180 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า 2 ใน 3 หรือจำนวน 120 จาก 180 ประเทศ ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน จึงสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้น

               คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร และแสดงพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกแบบ เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. ปก

2. ประกาศฯ

3. สารบัญฯ

4. เล่มติดตามฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง นโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ

Attachments:
Download this file (บันทึก.pdf)บันทึก.pdf[ ]397 Kb
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]139 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

Attachments:
Download this file (บันทึก.pdf)บันทึก.pdf[ ]535 Kb
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]677 Kb

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายพิเชษฐ  ลี้กิมฮุย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 087 823 8112
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948