ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น

alt

นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการจัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต,กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เข้าร่วมประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4 หรือ .mov บทภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภาพยนตร์โฆษณา จะต้องมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที ภาพยนตร์สั้น จะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวด เผยแพร่ที่ใดมาก่อน องค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทางwww.nacc.go.th โดยส่งผลงานไปที่สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือสอบถามรายละเอียด โทร 0-2528-4800 ต่อ 4223 และ 4713 ในวันเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 - 2565

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.เล่มแผนฯ

4.วาระการประชุมฯ

5.บันทึกข้อความฯ

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

1. ประกาศฯ

2. บัญชีโอนฯ

3. หนังสือส่ง

วิธีการสังเกตุอาการ และวิธีการป้องกัน โควิด-ไนน์ทีน" (Covid-19)

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศชื่อที่เป็นทางการสำหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า "โควิด-ไนน์ทีน" (Covid-19) โดยชื่อนี้มาจากคำย่อในภาษาอังกฤษของคำว่าโคโรนา ไวรัส และดีซีส (Disease) ที่แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งเลข 19 ซึ่งแสดงถึงปีที่มีรายงานการแพร่ระบาดครั้งแรก

วิธีการสังเกตุอาการ และวิธีการป้องกัน โควิด-ไนน์ทีน" (Covid-19)

altalt

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใด

QR Code
อบต.บ้านบึง

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948