ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.65 (ครั้งที่ 2)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ

ประกาศรายชื่อผู้ประสพภัย ปี พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อผู้ประสพภัย.pdf

โอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีโอนงบฯ ปี2565 ครั้งที่2

ประกาศแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948