ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562-2564 (เพิ่มเติมถึง 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562-2564

(เพิ่มเติมถึง 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565

สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 2/65

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ พ.ศ.66 - 70 ครั้งที่ 2/65

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีฯ เพิ่มเติม 66 - 70 (ฉบับที่ 1) 

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายกฤษณ์  สมรมิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 099 325 8899
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948