ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศนโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ

ประกาศนโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด                 
(No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ 

 

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ครั้งที่ 1 /2565 พ.ศ.2565

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ครั้งที่ 1 /2565 พ.ศ.2565

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ครั้งที่ 4/2565)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาฯ

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948