ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน คุุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน คุุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

 

 

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีโอนงบฯ

คำสั่งองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

คำสั่งองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายพิเชษฐ  ลี้กิมฮุย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 087 823 8112
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948