ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

alt 

ข้อควรรู้สำหรับการระวังป้องกัน covid-19

ข้อควรรู้สำหรับการระวังป้องกัน covid-19

alt

alt


alt

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)

1. หนังสือส่ง

2. ประกาศฯ

3. บัญชีโอนเงินงบประมาณฯ

โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น

alt

นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการจัดการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เป็นการปลุกจิตสำนึกให้ทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต,กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เข้าร่วมประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4 หรือ .mov บทภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภาพยนตร์โฆษณา จะต้องมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที ภาพยนตร์สั้น จะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวด เผยแพร่ที่ใดมาก่อน องค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทางwww.nacc.go.th โดยส่งผลงานไปที่สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือสอบถามรายละเอียด โทร 0-2528-4800 ต่อ 4223 และ 4713 ในวันเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใด

QR Code
อบต.บ้านบึง

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948