ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล


 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1)

1 หนังสือส่งฯ

2 ประกาศฯ

3 บัญชีโอนงบประมาณฯ

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ขอเชิญท่านนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จำนวน 100 ตัว

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขฉบับที่ 6

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศ

3.บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับที่ 6

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948