ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 7)

1.หนังสือฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ขอเชิญชวน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประชาชน นิติบุคคล/เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ซึ่งเคยมาติดต่อขอรับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินประสิทธิภาพ คุณธรรม&ความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อตอบแบบประเมิน
2. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/xaj251
alt

โอนงบและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 6)

1 หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีโอนงบประมาณฯ และ บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

1.เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

2.หนังส่ง ประกาศฯ 

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใด

QR Code
อบต.บ้านบึง

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948