ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล


 แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

1.ประกาศ หนังสือรายงานอำเภอ

2.เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นไม้ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ ตลาดวิถีกะเหรี่ยง ชุมชนตำบลบ้านบึง “ตลาดน๊าเอ้”

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นไม้ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ ตลาดวิถีกะเหรี่ยง ชุมชนตำบลบ้านบึง “ตลาดน๊าเอ้”
 
  
  
                                   

กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” และได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเข้าพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอบ้านคา และนายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.บ้านบึง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” และได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเข้าพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

            

             

        

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.บ้านบึง ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ ที่ทำการอำเภอบ้านคา  
 
       
     
 

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948