ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

โอนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4)

1.หนังสือส่งฯ

2.สำเนาประกาศฯ

3.บัญชีโอนงบฯ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/65

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ครั้งที่ 1/65

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ครั้งที่ 1/65

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ฯ

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948