ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล


 ประชาสัมพันธ์ไข้มาลาเรีย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 9)

1 หนังสือส่งฯ

2 ประกาศฯ

3 บัญชีโอนงบประมาณฯ

ประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่

 

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใด