ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

1.คำสั่งฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

1.คำสั่งฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

1คำสั่งฯ

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2566

1.ประกาศฯ

2.เล่มรายละเอียดข้อบัญญัติฯ

Attachments:
Download this file (10รายงานประมาณการรายรับ.pdf)10รายงานประมาณการรายรับ.pdf[ ]149 Kb
Download this file (11รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf)11รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf[ ]150 Kb
Download this file (12รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf)12รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]416 Kb
Download this file (13รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf)13รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]671 Kb
Download this file (14ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf)14ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf[ ]254 Kb
Download this file (1ข้อมูลเบื้องต้นของอปท..pdf)1ข้อมูลเบื้องต้นของอปท..pdf[ ]82 Kb
Download this file (2คำแถลง.pdf)2คำแถลง.pdf[ ]80 Kb
Download this file (3คำแถลง  รายละเอียดคำแถลง.pdf)3คำแถลง รายละเอียดคำแถลง.pdf[ ]122 Kb
Download this file (4คำแถลง  รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf)4คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf[ ]116 Kb
Download this file (5คำแถลง  รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf)5คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]81 Kb
Download this file (6บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)6บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]80 Kb
Download this file (7บันทึกหลักการและเหตุผล  รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf)7บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf[ ]115 Kb
Download this file (8บันทึกหลักการและเหตุผล  รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf)8บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf[ ]141 Kb
Download this file (9บันทึกหลักการและเหตุผล  รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)9บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]132 Kb
Download this file (ประกาศข้อบัญญัติ ปี 66.pdf)ประกาศข้อบัญญัติ ปี 66.pdf[ ]90 Kb
Download this file (ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ ปี 66.pdf)ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ ปี 66.pdf[ ]80 Kb

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายกฤษณ์  สมรมิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 099 325 8899
 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948