ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล


 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)

1 หนังสือส่งฯ

2 ประกาศฯ

3 บัญชีโอนงบประมาณฯ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ

การลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  

 

 

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948