นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 160
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 161
3 แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 180
4 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 298
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (พ.ศ. 2564 - 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 212
6 ประกาศ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 184
7 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาจ้าง รอบปีงบประมาณ พ.ศง 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 188
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 232

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948