มาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.บ้านบึง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 34
2 คู่มือ แนวทางปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 26
3 คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 21
4 การเขียนทะเบียนประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 22
5 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 18
6 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 18
7 คู่มืองานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 20
8 คู่มือการเลื่อนระดับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 23
9 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 32

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948