รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6เดือน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565) สำนักปลัด 38
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 79
3 ภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง สำนักปลัด 64
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 97
5 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ 1 สำนักปลัด 66
6 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 226

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948