การจัดการองค์ความรู้ KM

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 29
2 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 32
3 พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 25
4 การจัดการความรู้ (KM) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 38
5 การพิมพ์หนังสือราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 35
6 หลักกฎหมายพื้นฐาน ความรับผิดทางละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 26
7 คู่มือ คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 30
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 100
9 คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 35
10 คู่มืองานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 32

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-199-5882
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948