การจัดการองค์ความรู้ KM

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 57
2 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 58
3 พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 51
4 การจัดการความรู้ (KM) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 66
5 การพิมพ์หนังสือราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 56
6 หลักกฎหมายพื้นฐาน ความรับผิดทางละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 49
7 คู่มือ คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 60
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 139
9 คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 59
10 คู่มืองานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 57

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายกฤษณ์  สมรมิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 099 325 8899
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948