คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ระยะเวลาการปฎิบัติราชการในกระบวนงานให้บริการประชาชน สำนักปลัด 19
2 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงบ้านบึง ประจำปี 2563 สำนักปลัด 20
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 12
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 19
5 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 19
6 ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562–2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 3421
7 คำสั่งแบ่งงานและหมอบหมายหน้าที่การงานภายใน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 19
8 คำสั่งแบ่งงานและหมอบหมายหน้าที่การงานภายใน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
9 คำสั่งแบ่งงานและหมอบหมายหน้าที่การงานภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 10
10 คำสังแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงาน ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 10

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1สายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948