พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

-ว่าง-
ปลัดอบต.บ้านบึงนางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. บ้านบึง
โทร. 081-199-5882
 
                                         
นางสาวปรัชญา อินหนองตาสาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-858-8906
                                                        
 
นางสาวเกษร  แผ้วงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-254-6659
 
 
  นายยุทธนา  สมบัติเจริญ
  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทร. 081-378-9092 
 
นายจีรสิทธิ์  สามคุ้มพิมพ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 085-292-2023
 
 
นางสาวนิภาพร แป้งหอม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 081-199-5882

 

# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 บุคลากรสำนักงานปลัด ส.อ.วัชรินทร์ ฉายแสง
2 บุคลากรกองคลัง Administrator
3 บุคลากรกองช่าง Administrator
4 บุคลากรกองการศึกษา Administrator
5 บุคลากรกองสาธารณสุข ส.อ.วัชรินทร์ ฉายแสงสายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948