พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายโสมณัส  นนทสุต
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
   โทร. 081-279-0976 
 

- ว่่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. -
 
                                         
นางสาวปรัชญา อินหนองตาสาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-858-8906
                                                        
 
นางสาวเกษร  แผ้วงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-254-6659
 
 
  นายพิเชษฐ  ลี้กิมฮุย
   ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทร. 087-823-8112 
 
นางสาวมติกา  ประชามานิตกุล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 084-139-2326
 
 
นายเจริญ  เต็งทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 090-951-2888

 

# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 บุคลากรสำนักงานปลัด ส.อ.วัชรินทร์ ฉายแสง
2 บุคลากรกองคลัง Administrator
3 บุคลากรกองช่าง Administrator
4 บุคลากรกองการศึกษา Administrator
5 บุคลากรกองสาธารณสุข ส.อ.วัชรินทร์ ฉายแสง

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948