ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แจ้งปิดศูนย์กู้ชีกู้ภัยตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
2 วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายๆ ไม่ให้โดนหลอก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 18
3 กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564" องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 36
4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยเเพร่บทความด้านกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 21
5 ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 21
6 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยเเพร่บทความด้านกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 22
7 ประกาศ กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) งานนิติการ 249
8 ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในเขตจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 19
9 คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 38
10 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 900
11 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 477
12 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 25
13 ถวายพระพร เนื่องด้วย วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 28
14 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน CIVIC Education องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 117
15 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 119
16 กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 62
17 ประชาสัมพันธ์การแอบอ้างเป็นพนักงานไฟฟ้า สำนักปลัด 37
18 ส่งขั้นตอนการขอหนังสืออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายออกและเข้าจังหวัดราชบุรี สำนักปลัด 35
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 161
20 กฎหมายน่ารู้ กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 112
21 ประชาสัมพันธ์สำเนา(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการปฏิบัติรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่า หรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 61
22 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในยการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 53
23 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 19
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 45
25 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 44
26 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 54
27 การเลือกตั้ง อบจ. อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 52
28 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 48
29 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 41
30 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 72

หน้า 1 จาก 12

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1สายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948