ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 16
2 กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 20
3 ประชาสัมพันธ์การแอบอ้างเป็นพนักงานไฟฟ้า สำนักปลัด 6
4 ส่งขั้นตอนการขอหนังสืออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายออกและเข้าจังหวัดราชบุรี สำนักปลัด 7
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 12
6 ประชาสัมพันธ์สำเนา(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการปฏิบัติรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่า หรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 31
7 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในยการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 36
8 ประกาศให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 24
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 21
10 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 25
11 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 28
12 ประกาศการชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 22
13 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 16
14 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ปี 64) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 34
15 การเลือกตั้ง อบจ. อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 25
16 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 33
17 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 25
18 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 57
19 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 41
20 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 47
21 การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 52
22 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 86
23 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 33
24 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำักงาน จำนวน 7 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 49
25 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง)ng) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 30
26 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง)ng) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 30
27 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายทิวทอง ม.14 (e-bidding) จ่ายขาดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 24
28 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงคาม.9 (e-bidding) จ่ายขาดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 18
29 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป.)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีะเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 14
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 55

หน้า 1 จาก 12

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1สายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948