ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
4 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
5 ประกาศการชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 3
6 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2
7 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ปี 64) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 10
8 การเลือกตั้ง อบจ. อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
9 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 18
10 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 9
11 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 44
12 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 22
13 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 32
14 การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 27
15 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 49
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 22
17 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำักงาน จำนวน 7 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 38
18 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง)ng) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 14
19 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง)ng) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 17
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายทิวทอง ม.14 (e-bidding) จ่ายขาดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 13
21 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงคาม.9 (e-bidding) จ่ายขาดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 12
22 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป.)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีะเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 37
24 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง)ng) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 13
25 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 9
26 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างถนน คสล.ม.10 ประจำปี 2563 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 11
27 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างถนน คสล.ม.3 เชื่อมต่อ ม.6 (ระยะ 2) ประจำปี 2563 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 12
28 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างถนน คสล.ม.8 ประจำปี 2563 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 9
29 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 8 รายการ(วิธีเฉพาะเจาะจง)ะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 12
30 ประการเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม. 14 ปี 2563(e-bdiding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 18

หน้า 1 จาก 11

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948