ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ และอนุบัญญัติออกตามคำสั่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 9
2 แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 56
3 ประกาศรายชื่อผู้ประสพภัย ปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 56
4 ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 77
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 69
6 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก และบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 71
7 ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 46
8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 61
9 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสถาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 61
10 องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 49
11 ประชาสัมพันธ์ คู่มือต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 59
12 แจ้งปิดศูนย์กู้ชีกู้ภัยตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 52
13 วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายๆ ไม่ให้โดนหลอก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 49
14 กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564" องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 101
15 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยเเพร่บทความด้านกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 56
16 ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 53
17 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยเเพร่บทความด้านกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 50
18 ประกาศ กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) งานนิติการ 2990
19 ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในเขตจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 55
20 คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 151
21 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2062
22 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1541
23 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 63
24 ถวายพระพร เนื่องด้วย วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 73
25 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน CIVIC Education องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 320
26 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1
27 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 534
28 กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 304
29 ประชาสัมพันธ์การแอบอ้างเป็นพนักงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 80
30 ส่งขั้นตอนการขอหนังสืออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายออกและเข้าจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 75

หน้า 1 จาก 12

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948