ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 73
2 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 398
3 ประชาสัมพันธ์บริการทำหมันสุนัข แมว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 112
4 โรคไข้ซิกา (Zika Fever) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 982
5 ประการแผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 70
6 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายฯประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 83
7 ฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างโอกาสเเละสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล" สำนักปลัด 108
8 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 175
9 ศูนย์บริการร่วม one stop services องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 19
10 ประชาสัมพันธ์การแพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 115
11 ประชาสัมพันธ์ไข้มาลาเรีย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 184
12 ประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 101
13 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการกินเห็ดพิษ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 109
14 ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 152
15 ประชาสัมพันธ์การคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 109
16 อาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 101
17 เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 96
18 โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 250
19 โครงการ ‘Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนคณะผู้ทรงวุฒิจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้านบุรี และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านบึง ทั้ง 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 177
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 212
21 โครงการติดตาม ประเมินผล สมศ. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 185
22 วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 228
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 127
24 สัญญาณเตือนการคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 83
25 ก่อนกำหนดการคลอด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 78
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการฯ สำนักปลัด 479
27 ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 81
28 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 108
29 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน คุุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 168
30 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 159

หน้า 1 จาก 14

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948