ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 12
2 การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
3 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 12
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 12
5 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำักงาน จำนวน 7 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 19
6 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง)ng) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
7 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง)ng) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายทิวทอง ม.14 (e-bidding) จ่ายขาดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 6
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คก.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงคาม.9 (e-bidding) จ่ายขาดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป.)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีะเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 4
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 10
12 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง)ng) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 6
13 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 3
14 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างถนน คสล.ม.10 ประจำปี 2563 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 4
15 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างถนน คสล.ม.3 เชื่อมต่อ ม.6 (ระยะ 2) ประจำปี 2563 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 4
16 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างถนน คสล.ม.8 ประจำปี 2563 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 6
17 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 8 รายการ(วิธีเฉพาะเจาะจง)ะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 5
18 ประการเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม. 14 ปี 2563(e-bdiding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 9
19 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัางก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ปี 2563 (วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
21 ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาคก.ก่อสร้างจำนว 3 โครงการ (วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
22 การขอความร่วมมือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรและประชาชนในการติดต่อขอรับบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 15
23 ประการเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำหน้ากากไวรัสโคโรนาฯ(วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 5
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำหน้ากากฯ(วิธีเฉพาะเจาะจง 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 6
25 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกสำเนาการใช้สำเนาบัตรประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2
26 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 15
27 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 14
28 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกสำเนาการใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2
29 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.ม.8 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
30 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.ม.10 สายบ้านห้วยมะกรูด ต.บ้านบึง (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7

หน้า 1 จาก 11

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
QR Code
อบต.บ้านบึง

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948