ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์สำเนา(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการปฏิบัติรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่า หรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 17
2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในยการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 25
3 ประกาศให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 13
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 18
5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 17
6 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 18
7 ประกาศการชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 12
8 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 9
9 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ปี 64) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 22
10 การเลือกตั้ง อบจ. อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 15

หน้า 1 จาก 33

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948