ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 42
2 กีฬามวลชนตำบลบ้านบึง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 64
3 ประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37
4 ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ จำนวน 14 หมู่บ้าน สำนักปลัด 94
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ดำเนินการตั้งจุดสกัด คัดกรอง ป้องกัน COVID-19 เพื่อคัดกรองและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักปลัด 70
6 โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบีติเหตุ จุดบริการประชาชน (ปีใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 50
7 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 82
8 งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 83
9 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การช่วยเหลือราษฎรในตำบลบ้านบึงเมื่อเกิดภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 108
10 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 18
11 จัดหาวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 9
12 มอบรถเข็นคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 13
13 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 26
14 โครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 15
15 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาก่อสร้างฯ (วิธีประกวดราคา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 67
16 โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 10
18 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 15
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 125
20 กิจกรรมทำจุลินทรี์ EM จากสับปะรด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
21 มอบที่นอนให้คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 61
22 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 61
23 ซ่อมแซมบ้านคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 129
24 ประขุมวางแผนดำเนินการโครงการน่าบ้านน่ามอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 42
25 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 54
26 บรรจุภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 31
27 เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 73
28 โครงการมหกรรมสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติบำบัดและภูมิปัญญาไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 29
29 จัดแสดงสินค้ากลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 33
30 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 24

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1สายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948