ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
2 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตามระเบียบฯ ข้อ 39 เพื่อเลือกกันเอง ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 32
3 กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 73
4 กีฬามวลชนตำบลบ้านบึง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 89
5 ประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56
6 ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ จำนวน 14 หมู่บ้าน สำนักปลัด 138
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ดำเนินการตั้งจุดสกัด คัดกรอง ป้องกัน COVID-19 เพื่อคัดกรองและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 92
8 โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบีติเหตุ จุดบริการประชาชน (ปีใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 66
9 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 114
10 งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 110
11 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การช่วยเหลือราษฎรในตำบลบ้านบึงเมื่อเกิดภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 135
12 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 24
13 จัดหาวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 20
14 มอบรถเข็นคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 26
15 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 36
16 โครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 30
17 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาก่อสร้างฯ (วิธีประกวดราคา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 75
18 โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 19
19 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 18
20 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 34
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 136
22 กิจกรรมทำจุลินทรี์ EM จากสับปะรด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 20
23 มอบที่นอนให้คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 68
24 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 76
25 ซ่อมแซมบ้านคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 172
26 ประขุมวางแผนดำเนินการโครงการน่าบ้านน่ามอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 51
27 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 70
28 บรรจุภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 42
29 เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 90
30 โครงการมหกรรมสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติบำบัดและภูมิปัญญาไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 36

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-199-5882
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางสาวนิภาพร  แป้งหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081 995 6882
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948