ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 Kick off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ ( Recyclable Waste Bank ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 140
2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 66
3 กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 406
4 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นไม้ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ ตลาดวิถีกะเหรี่ยง ชุมชนตำบลบ้านบึง “ตลาดน๊าเอ้” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 222
5 กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” และได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเข้าพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 148
6 กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 127
7 พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 124
8 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 130
9 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 174
10 กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 138
11 โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนกิจกรรมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 102
12 วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 160
13 กิจกรรม"หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของศูนย์พัฒนาเด็กเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ทั้ง 3 แห่ง กองการศึกษาฯ 195
14 โครงการสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 123
15 โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 90
16 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 155
17 โครงการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 152
18 โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 170
19 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 149
20 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลบ้านบึง (ครั้งที่ 10) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษาฯ 87
21 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 136
22 กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 129
23 โครงการป้องกันแบะควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 133
24 สำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 133
25 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 134
26 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 226
27 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 156
28 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 99
29 กิจกรรมพิธีพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 319
30 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 141

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948