ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาก่อสร้างฯ (วิธีประกวดราคา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 13
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 51
3 มอบที่นอนให้คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 9
4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 9
5 ซ่อมแซมบ้านคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 5
6 ประขุมวางแผนดำเนินการโครงการน่าบ้านน่ามอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 9
7 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 15
8 บรรจุภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2
9 เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 38
10 โครงการมหกรรมสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติบำบัดและภูมิปัญญาไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 3
11 จัดแสดงสินค้ากลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 5
12 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2
13 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2
14 อบรมทำข้าวมันไก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1
15 ภาพกิจกรรมบอร์กฎหมายน่ารู้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1
16 โครงการฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พัฒนา คู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 56
17 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 33
18 อบรมแปรรูปกาบกล้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1
19 มอบรถโยกให้คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 3
20 พัฒนาแปรรูปสินค้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2
21 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระในสัญญา เรื่องซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 16
22 ประชาคมตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 5
23 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรีตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2
24 โครงการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวันรุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2
25 ตรวจสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2
26 อบรมให้ความรู้ด้านเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2
27 ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 3
28 ภาพกิจกรรมบอร์กฎหมายน่ารู้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1
29 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1
30 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
QR Code
อบต.บ้านบึง

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948