ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8
2 กีฬามวลชนตำบลบ้านบึง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 14
3 ประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10
4 ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ จำนวน 14 หมู่บ้าน สำนักปลัด 33
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ดำเนินการตั้งจุดสกัด คัดกรอง ป้องกัน COVID-19 เพื่อคัดกรองและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักปลัด 24
6 โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบีติเหตุ จุดบริการประชาชน (ปีใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 29
7 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 39
8 งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 57
9 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การช่วยเหลือราษฎรในตำบลบ้านบึงเมื่อเกิดภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 61
10 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาก่อสร้างฯ (วิธีประกวดราคา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 45
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 102
12 มอบที่นอนให้คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 37
13 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 35
14 ซ่อมแซมบ้านคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 31
15 ประขุมวางแผนดำเนินการโครงการน่าบ้านน่ามอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 26
16 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 29
17 บรรจุภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 14
18 เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 58
19 โครงการมหกรรมสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติบำบัดและภูมิปัญญาไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 14
20 จัดแสดงสินค้ากลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 14
21 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 12
22 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 16
23 อบรมทำข้าวมันไก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 13
24 ภาพกิจกรรมบอร์กฎหมายน่ารู้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 14
25 โครงการฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พัฒนา คู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 90
26 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 63
27 อบรมแปรรูปกาบกล้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 13
28 มอบรถโยกให้คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 18
29 พัฒนาแปรรูปสินค้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 15
30 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระในสัญญา เรื่องซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 35

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1สายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948