ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบีติเหตุ จุดบริการประชาชน (ปีใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 4
2 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 13
3 งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 34
4 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การช่วยเหลือราษฎรในตำบลบ้านบึงเมื่อเกิดภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 40
5 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาก่อสร้างฯ (วิธีประกวดราคา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 30
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 75
7 มอบที่นอนให้คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 20
8 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 18
9 ซ่อมแซมบ้านคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 14
10 ประขุมวางแผนดำเนินการโครงการน่าบ้านน่ามอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 18
11 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 20
12 บรรจุภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
13 เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 45
14 โครงการมหกรรมสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติบำบัดและภูมิปัญญาไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
15 จัดแสดงสินค้ากลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
16 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
17 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 9
18 อบรมทำข้าวมันไก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 6
19 ภาพกิจกรรมบอร์กฎหมายน่ารู้ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 6
20 โครงการฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พัฒนา คู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 73
21 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 47
22 อบรมแปรรูปกาบกล้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 5
23 มอบรถโยกให้คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 10
24 พัฒนาแปรรูปสินค้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
25 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระในสัญญา เรื่องซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 25
26 ประชาคมตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 9
27 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรีตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 5
28 โครงการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวันรุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7
29 ตรวจสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 8
30 อบรมให้ความรู้ด้านเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 7

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948