ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมพิธีพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 17
2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง หมู่ที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 17
3 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 24
4 26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 45
5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 112
6 โครงการอบรมการป้องกันเเละควบคุมการเกิดอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 60
7 ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 113
8 งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 204
9 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 86
10 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 61
11 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตามระเบียบฯ ข้อ 39 เพื่อเลือกกันเอง ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 95
12 กิจกรรมปลูกต้นไม้ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 38
13 กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 141
14 กีฬามวลชนตำบลบ้านบึง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 148
15 ประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 131
16 โครงการป้องกันไฟป่าเเละหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 40
17 ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ จำนวน 14 หมู่บ้าน สำนักปลัด 562
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ดำเนินการตั้งจุดสกัด คัดกรอง ป้องกัน COVID-19 เพื่อคัดกรองและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 189
19 โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบีติเหตุ จุดบริการประชาชน (ปีใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 107
20 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 240
21 งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 248
22 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การช่วยเหลือราษฎรในตำบลบ้านบึงเมื่อเกิดภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 277
23 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 57
24 จัดหาวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 83
25 มอบรถเข็นคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 87
26 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 85
27 โครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 76
28 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาก่อสร้างฯ (วิธีประกวดราคา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 127
29 โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 158
30 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 51

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายพิเชษฐ  ลี้กิมฮุย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 087 823 8112
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948