ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box-culvert) สายบ้านใหม่พัฒนา ม.8 ต.บ้านบึง (เงินสะสมปี 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 16
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเจริญสุข เชื่อมต่อ สปก. ม.12 ต.บ้านบึง (เงินสะสมปี 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 14
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพุหินฯ ม.13 บ้านพุหิน ต.บ้านบึง (เงินสะสมปี 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 22
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงยาว ม.4 บ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านบึง (เงินสะสมปี 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 26
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านร่องเจริญ 5 ม.3 ต.บ้านบึง (เงินสะสมปี 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 16
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหลังเขา ม.3 ต.บ้านบึง (เงินสะสมปี 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 17
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพุบอนล่าง ฯ ม.11 ต.บ้านบึง (เงินสะสมปี 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 14
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงยาง ม.4 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 81
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพุบอน ม.11 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 25
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.สายศาลเจ้าโป่งใหญ่ ม.5 ต.บ้าบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 27
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข เชื่อมต่อ สปก. ม.12 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 25
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพบอน เชื่อม รบ 4023 . ม.11 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 33
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงยาง . ม.4 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 25
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลเจ้าโป่งใหญ่. ม.5 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 27
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข เชื่อมต่อ สปก. ม.12 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 20
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเก็บของฯ อบต.บ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 30
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) ปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 30
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฯ DLTV ปี 2564(เงินอุดหนุน) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 39
19 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงป่นที่ภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 37
20 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาริการ ศพด.โป่งล่าง ประจำปี 2563 (เฉพาะเจาะจง)ng) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 62
21 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร 3 ศูนย์(วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 64
22 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม) ส.ค.-ต.ค.63(วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 45
23 ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทิวทอง ม.14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชุบรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 76
24 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายทิวทอง ม.9 เงินสะสม (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 72
25 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกหน้าฝาย มข.2527 ม. 7(วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 28
26 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างขุดลอกหน้าฝาย มข.2527 ม.7 (วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 35
27 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.บ้านบึง (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 39
28 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทิวทอง ม.14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เงินสะสม(e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 40
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.8,ม.3,และม.10 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 57
30 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ประจำปี 2563 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 40

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1สายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948