ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านบึง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาริการ ศพด.โป่งล่าง ประจำปี 2563 (เฉพาะเจาะจง)ng) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 28
2 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร 3 ศูนย์(วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 30
3 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม) ส.ค.-ต.ค.63(วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 20
4 ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทิวทอง ม.14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชุบรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 28
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายทิวทอง ม.9 เงินสะสม (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 29
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกหน้าฝาย มข.2527 ม. 7(วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 11
7 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างขุดลอกหน้าฝาย มข.2527 ม.7 (วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 11
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.บ้านบึง (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 17
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทิวทอง ม.14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เงินสะสม(e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.8,ม.3,และม.10 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 21
11 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ประจำปี 2563 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 17
12 ประการเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 6
13 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระในสัญญา เรื่องจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 20
14 031/62 ขอนำเสนอสื่อสารเรียนการสอน สำนักปลัด 22
15 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 130
16 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอดฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุหิน เชื่อมถนนสายชายน้ำ-ห้วยสวนพลู (ช่วงที่2) หมู่ที่13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 117
17 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกหน้าฝาย จำนวน 9 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 243
18 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร จำนวน 4 โครงการ ตำบลบ้านบึง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 117
19 ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชุบรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1278
20 ประกาศ เรื่องประกวดการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 164
21 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยภายในตำบลบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ 11 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 272
22 ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 180
23 ประกาศเรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง สำนักปลัด 158
24 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 152
25 ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องเจริญ 2 หมู่ที่ 3 (ไร่แก้วมังกร) เชื่อมบ้านหุบอีว็อก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 257
26 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) บริเวณศาลาเอนกประสงค์ อบต.บ้านบึง หมู่ที่2 ตำบลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 123
27 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องเจริญ 2 หมู่ที่ 3 (ไร่แก้วมังกร) เชื่อมบ้านหุวอีว็อก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 114
28 ประกาศเรื่องการกำหนดราคากลางโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 125
29 ประกาศเรื่องการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องเจริญ 2 หมู่ที่ 3 (ไร่แก้วมังกร) เชื่อมบ้านหุบอีว็อก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 270
30 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 247

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948