พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชําระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1
2 พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชำรพราคา และค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง -
3 พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง -
4 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1
5 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง -
6 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง -
7 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1
8 พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขล่าสุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1
9 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 1
10 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 2

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948