บุคลากรส่วนสาธารณสุขฯ อบต.บ้านบึงalt
นายจีรสิทธิ์  สามคุ้มพิมพ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 085-292-2023

 

alt
นายจีรสิทธิ์  สามคุ้มพิมพ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
นางสาวนิสารัตน์ ศิริพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางสาวไอรดา   จันทร์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเกษมสันต์ เหลืองวันทา
คนงานทั่วไป


 
alt      alt      altสายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948