บุคลากรส่วนสาธารณสุขฯ อบต.บ้านบึงalt
นายจีรสิทธิ์  สามคุ้มพิมพ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

alt
นายจีรสิทธิ์  สามคุ้มพิมพ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นางสาวศศิธร ชูสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางสาวไอรดา   จันทร์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสิทธิชัย  ภักดี
คนงานทั่วไป


 
alt      alt      alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948