บุคลากรส่วนการศึกษาฯ อบต.บ้านบึงนางรัชยา  เครือบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางรัชยา  เครือบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา


นางสาวนิสารัตน์ ศิริพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวอำไพ  อนุตโร
คนงานทั่วไป- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ศพด.บ้านโป่งกระทิงบน
 
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ศพด.บ้านโป่งกระทิงล่าง
นางสาวกัลยาณี  อิ่มเอม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ศพด.บ้านโป่งกระทิงบน
 
นางสาวศศิญากรณ์  จันเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ศพด.บ้านโป่งกระทิงล่าง
นางสาวนิสารัตน์  ศิริพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวกานต์ชนก  ศรีนวลจันทร์
คนงานทั่วไป
alt      alt      alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948