บุคลากรกองช่าง อบต.บ้านบึงนายสมาน  เย็นดี
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายยุทธนา  สมบัติเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายธันยบูรณ์  ตันเวทยานนท์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายวันเริ่ม  รุนนุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสายชล  ซิวพานิช
คนงานทั่วไป
 
นายณรงค์  รอดอิ่ม
ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปา
นายอภิชาติ  แซ่อื้อ
คนงานทั่วไป

alt      alt      alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948