บุคลากรกองคลัง อบต.บ้านบึง


นางสาวเกษร  แผ้วงาม 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเกษร  แผ้วงาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวขนิษฐ์  นพรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพัศวีร์  สุรัสวดี
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวทาริกา  ตุ้มเล็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายเรืองศักดิ์  ธนิกกุล
คนงานทั่วไปalt      alt      alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948