บุคลากรสำนักปลัด อบต.บ้านบึง


- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. -
 

- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. -
 

นางสาวปรัชญา อินหนองตาสาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-858-8906
 

นางสาวธมนพัณณ์  ด่านชูธรรม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
        

 

  

นายจาตุรงค์ บำรุงสุข

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

   

ว่าง - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  - ว่าง - 

นิติกรปฏิบัติการ 

 

จ.อ.ธีระ ดอนพรหมมะ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

ชำนาญงาน

-ว่าง-

 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

นางสาวศศิธร ชูสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
นายสมคิด   นิยมรัตน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 
นายธันยบูรณ์ ตันเวทตยานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาววรรณิศา  เมฆปั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวชนากานต์ ไผ่ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัทมา  เทศทับทิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวนุสรา  จุ้ยสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัณฑิมา  ลาวัด
คนงานทั่วไ
 
- ว่าง -
คนงานทั่วไป
- ว่าง -
คนงานทั่วไ
 
- ว่าง -
คนงานทั่วไป
 
 
 
  

alt      alt      alt

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายพิเชษฐ  ลี้กิมฮุย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 087 823 8112
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948