สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
นายยวง  เหนียวแก้ว
ประธานสภาอบต.ห้วยแม่เพรียง
นายอภิชิต  จูสวัสดิ์
รองประธานสภา อบต.
 
นายโสมณัส นนทสุต
เลขานุการสภา อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
นายดำเรก  รุนนุช
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
นายบุญเรือน  ตาละคำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
นางศรีเจริญ  สถาพล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
นายวินัย  ทรัพย์ไพศาล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
นายสันติ  แย้มกลัด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
นางสาวเบญจมาศ  บุญสอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
นายชัยพร  แต่งพลกรัง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
นายมงคล  สายทารี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 

ว่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
 
ว่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
นายสมบัติ  สุรัสวดี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
   
นางวรรณา  พยาเครือ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
นายถวิล  ปาลลา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
นายชุมพล  สังขสูตร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
นายสุวิชาติ  หอมอุดม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
นายชุมพล  เจริญธนวรกุล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
 
นาย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
นายศุภชัย  เจริญสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
 
นายสมบัติ  เตอสุภาพ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
นางสุรินทร์  ภักดี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11
 
นายสมปอง  สังข์จำปา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11
นางสาวดาวรุ่ง  ภู่เกิด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 12
   
นางนิรมล  ไผ่ทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13
 
นายไพฑูรย์  สุโขประสพชัย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13


alt      alt      altสายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948