สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


นายไพฑูรย์  สุโขประสพชัย
ประธานสภา อบต.บ้านบึง
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13)
 
นายชุมพล  สังขสูตร์
รองประธานสภา อบต.
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8)
 
 
 
นายสันติ  แย้มกลัด
เลขานุการสภา อบต.
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3)
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
นายชรินทร์  ทองหลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
 
นายสำเนียง พวงมาลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายชัยพร  แต่งพลกรัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
นายสงกรานต์  สังข์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายสมบัติ  สุรัสวดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
นายอธิคุณ  พยาเครือ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
นายชัยวัฒน์  ดิษเหมาะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
 
นายศุภชัย  เจริญสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 

นางสุรินทร์  ภักดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
 
 
นายเอกชัย  โพธิ์เงิน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 12
 
นางสาวณัฐปภัสร์  เสมรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
   
 
 
   


 

alt      alt      alt

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948