สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

สถาบันและองค์กรทางสังคม
      สถาบันเกษตรกรในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร
     กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กลุ่ม 4 โป่งกระทิงบน มีสมาชิกจำนวน 79 คน
     กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กลุ่ม 5 โป่งกระทิงล่าง มีสมาชิกจำนวน 50 คน
     กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กลุ่ม 6 ร่องเจริญ มีสมาชิกจำนวน 70 คน
     กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กลุ่ม 7 พุบอน มีสมาชิกจำนวน 124 คน
     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3,8 มีสมาชิกจำนวน 19 คน
     กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหม หมู่ที่ 3,8 มีสมาชิกจำนวน 23 คน จัดตั้งเมื่อ 3 มี.ค.46
     กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 10 มีสมาชิกจำนวน-คน จัดตั้งเมื่อ 9 มี.ค.46

สถาบันและองค์กรอื่น ๆ
      กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
      กลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
      กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
      กลุ่มเยาวชน
      กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน

สถานศึกษา
      มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
     โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน หมู่ที่ 1    เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา
     โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง หมู่ที่ 2    เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
     โรงเรียนบ้านร่องเจริญ หมู่ที่ 3    เปิดสอนระดับประถมศึกษา
     โรงเรียนโรตารี่บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4    เปิดสอนระดับประถมศึกษา
     โรงเรียนโรตารี่พุหิน (พุหิน) หมู่ที่ 13  เปิดสอนระดับประถมศึกษา
     โรงเรียนน้ำตกบ้านห้วยสวนพลู หมู่ที่ 6    เปิดสอนระดับประถมศึกษา
     โรงเรียนบ้านพุบอนบน หมู่ที่ 5    เปิดสอนระดับประถมศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงบน
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงล่าง

สถานบันทางศาสนา
     มีวัดและสำนักสงฆ์ในพุทธศาสนา ดังนี้
     วัดป่าโป่งกระทิงบน หมู่ที่  1
     สำนักสงฆ์บางกะม่า หมู่ที่  1
     วัดมหาโชค หมู่ที่  2
     วัดเจริญธรรมนิมิต หมู่ที่  3
     สำนักสงฆ์พุน้ำร้อน หมู่ที่  4
     สำนักสงฆ์พุศิลามงคล (พุหิน) หมู่ที่  13
     สำนักสงฆ์บ้านห้วยสวนพลู หมู่ที่  6
     วัดป่าบ้านดงคา หมู่ที่  9
     สำนักสงฆ์พุบอน หมู่ที่  11

วัฒนธรรมและภาษา
     วัฒนธรรม เนื่องจากตำบลบ้านบึงเป็นสังคมที่ประกอบขึ้นมาจากคนหลายกลุ่ม วัฒนธรรม – ประเพณี จึงแตกต่างกันออกไปบ้าง คือ
     วัฒนธรรมประเพณีแบบของไทยภาคกลาง ได้แก่ ประเพณีการแต่งงาน การทำศพ การขึ้นบ้านใหม่ การบวช ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีขึ้นปีใหม่ และงานบุญต่าง ๆ
     วัฒนธรรมประเพณีของชาวกะเหรี่ยง การแต่งกาย ผู้ชายนุ่งผ้าโจงกระเบน สวมเสื้อขาวแขนยาว เด็กผู้หญิงสวมเสื้อสีขาวตัวเดียว ถ้าอายุเกิน 15 ปี จะนุ่งผ้าถุงที่เป็นผ้าฝ้ายปักลาย สวมเสื้อคลุมยาวเลยเข่า อาจเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินปักลูกปัดหลากสี นิยมเครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน
     ประเพณีกินข้าวห่อ ทำกันเป็นประจำทุกปี ในเดือน 9 ซึ่งไม่กำหนดวันตายตัว
แล้วแต่จะกำหนดนัดหมายในแต่ละปี
     ประเพณีย่องสาวและการแต่งงาน ปัจจุบันได้ผสมกลมกลืนกับประเพณีการแต่งงานทางภาคกลางจึงไม่มีให้เห็นเด่นชัด
      ภาษา ภาษาท้องถิ่น ได้แก่ภาษาไทย ลาว มอญ พม่า และกะเหรี่ยง

การสาธารณสุข
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งบน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี จำนวน 3 คน รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1,5,9,10 ตำบลบ้านบึง
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบึง มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี จำนวน 3 คน รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2,3,7,8 และ 11 ตำบลบ้านบึง
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบึง มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี จำนวน 3 คน รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4,13 ตำบลบ้านบึง
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสวนพลู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบึง มีเจ้าหน้าที่สุขภาพชุมชน จำนวน 2 คน รับผิดชอบงานในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบึง
     คลีนิคมาลาเรีย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึงเป็นหน่วยย่อยของส่วนมาลาเรียที่ 3 บ้านชัฏป่า หวาย บริการราษฎรในด้านการเจาะเลือด หาเชื้อมาลาเรียและการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับเชื้อมาลาเรีย

ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
     ที่พักตำรวจสายตรวจ หมู่ที่ 2 ต.บ้านบึง มีตำรวจชั้นประทวนปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 5 นาย
     ฐานปฏิบัติการย่อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 137 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านบึง มีเจ้าหน้าที่ ตำรวจจำนวน 12 นาย
     ชุดปฏิบัติการที่ 3 กองพลพัฒนาที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง มีทหารประจำ จำนวน 8 นาย
     หน่วยงานอื่น ได้แก่ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หน่วยพิทักษ์ป่า หน่วยป้องกัน และรักษาป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณเขตชุมชนและป่า

          

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese
QR Code
อบต.บ้านบึง

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948