กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นไม้ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ ตลาดวิถีกะเหรี่ยง ชุมชนตำบลบ้านบึง “ตลาดน๊าเอ้”

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นไม้ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ ตลาดวิถีกะเหรี่ยง ชุมชนตำบลบ้านบึง “ตลาดน๊าเอ้”
 
  
  
                                   

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948