ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล


 โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่ออำนวยความสะดวกทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการสัญจรเพื่อกลับภูมิลำเนา จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนสูงกว่าปกติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจึงเห็นควรตั้งด่านจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948