โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ในการจัดทำกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ เนื่องจากพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จึงได้มีความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน เป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจึงได้จัดทำโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างห้วงเวลาที่หนึ่ง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2566 บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1บ้านโป่งกระทิงบน และหมู่ที่ 9 บ้านดงคา 

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948