โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

         เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 กลุ่มดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน นำโดยนางสุรินทร์ ภักดี ประธานกลุ่มดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง นำโดย นายพินิจ  ร่มโพรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านบึง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลบ้านคา และรพ.สต.ในพื้นที่ตำบลบ้านบึง

โดยมีกิจกรรมดังนี้

· กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพอนามัย โดย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

    

 

· กิจกรรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต โดย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

    

 

· กิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านคา

    

 

· กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคในวัยสูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านคา

    

 

· กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้สูงอายุ และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล

    

    

 

 

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายพิเชษฐ  ลี้กิมฮุย
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 087 823 8112
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948