โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง และจังหวัดเชียงราย , เชียงใหม่

 

ภาพการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

 

การเข้ารับฟังการบรรยาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

 

การเข้ารับฟังการบรรยาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

 

การเข้ารับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน คีรีชัย ยามะ เทศบาลนครเชียงราย

 

การเข้ารับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรบริหารส่วนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมระดมสมอง ถอดบทเรียนจากการเข้าศึกษาดูงาน

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948