26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี
เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติด
โดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงได้จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติด

ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด

 

๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
“รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด”

 

 

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948