ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตามระเบียบฯ ข้อ 39 เพื่อเลือกกันเอง ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตามระเบียบฯ ข้อ 39
เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

 

          วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นำโดยนายสุรพล  อบมายันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องเจริญ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นายมนัสพงศ์  บุญทิพย์ ปลัดอำเภอบ้านคา, นายสมชัย  มารักษา ข้าราชการบำนาญ, นางสาวนิภาพร  แป้งหอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง, นางสาวปรัชญา  อินหนองตาสาม หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวฑิตยา  แกมแก้ว นิติกร เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตามระเบียบฯ ข้อ 39 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุม ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งผลให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ เพื่อดำเนินการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งตามแบบ ส.ถ/ผ.ถ. 2/2 ต่อไป

             ซึ่งในที่ประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาคัดเลือกกันเองแล้ว มีมติเห็นว่า ให้ นายสุรพล  อบมายันต์  เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงนางสาวนิภาพร แป้งหอม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
โทร. 081-199-5882
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948