ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.หนังสือส่งฯ

2.ประกาศฯ

3.รายละเอียดข้อบัญญัติฯ

Attachments:
Download this file (1.ข้อมูลเบื้องต้นของอปท.pdf)1.ข้อมูลเบื้องต้นของอปท.pdf[ ]81 Kb
Download this file (10.รายงานประมาณการรายรับ.pdf)10.รายงานประมาณการรายรับ.pdf[ ]149 Kb
Download this file (11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf)11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf[ ]150 Kb
Download this file (12.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf)12.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]420 Kb
Download this file (13.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf)13.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]692 Kb
Download this file (14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf)14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf[ ]251 Kb
Download this file (2.คำแถลง.pdf)2.คำแถลง.pdf[ ]80 Kb
Download this file (3.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง.pdf)3.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง.pdf[ ]118 Kb
Download this file (4.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf)4.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf[ ]116 Kb
Download this file (5.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf)5.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]84 Kb
Download this file (6.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)6.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]80 Kb
Download this file (7.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf)7.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf[ ]115 Kb
Download this file (8.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf)8.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf[ ]142 Kb
Download this file (9.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)9.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]132 Kb
Download this file (ประกาศข้อบัญญัติ 65.pdf)ประกาศข้อบัญญัติ 65.pdf[ ]117 Kb
Download this file (หนังสือส่งข้อบัญญัติ ปี 65.pdf)หนังสือส่งข้อบัญญัติ ปี 65.pdf[ ]327 Kbนางสาวนิภาพร แป้งหอม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
โทร. 081-199-5882
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948