ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล


 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร จำนวน 4 โครงการ ตำบลบ้านบึง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


Attachments:
Download this file (img619.jpg)img619[ ]1815 Kb
Download this file (img620.jpg)img620[ ]1057 Kb

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชุบรี


Attachments:
Download this file (img621.jpg)img621[ ]1610 Kb
Download this file (img622.jpg)img622[ ]1769 Kb
Download this file (img623.jpg)img623[ ]1719 Kb
Download this file (img624.jpg)img624[ ]1178 Kb

ประกาศ เรื่องประกวดการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)


Attachments:
Download this file (img617.jpg)img617[ ]1940 Kb
Download this file (img618.jpg)img618[ ]1718 Kb

ประกาศเรื่อง กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และ ออกสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ v.๓.๐) ประจำปี 2560


Attachments:
Download this file (img071.pdf)img071.pdf[ ]33 Kb

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 

 


คุณพอใจ อบต.บ้านบึง ด้านใดQR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948