องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ดำเนินการตั้งจุดสกัด คัดกรอง ป้องกัน COVID-19 เพื่อคัดกรองและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง นำโดย นายพินิจ ร่มโพรีย์ นายก อบต.บ้านบึง เจ้าหน้าที่อบต. โดยบูรณาการปฏิบัติการร่วมกับ อำเภอบ้านคา ผู้นำท้องที่  ชรบ. อปพร. อสม. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ รบ. ๒  บ้านโป่งพรม ชุมพัฒนาสัมพันธ์ มวลชนที่ 1206  ชุด ชป. 3 ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด คัดกรอง  การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ในการตรวจคัดกรองเส้นทาง เข้า – ออก ตำบลบ้านบึง  ณ บริเวณบ้านโป่งพรม หมู่ที่ 5 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม  ถึง 15 กุมภาพันธ์  2564  ตั้งแต่เวลา 16.00 ถึงเวลา 24.00 น

.  

 สายด่วนนายก

081-8578587

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948