โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบีติเหตุ จุดบริการประชาชน (ปีใหม่)

โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบีติเหตุ จุดบริการประชาชน

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 (ช่วงปีใหม่)

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง โดยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 เพื่อขจัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ และนักเที่ยว โดยนำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948