องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 9 ธ.ค. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี และภาคีทุกภาคส่วนจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีภาครัฐ เอกชน นักเรียนนักศึกษา และภาคประชาชนเข้าร่วมกว่าหนึ่งพันคน ภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำผู้ร่วมกิจกรรมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมร่วมกันทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายถึงการดำเนินการต่อต้านการทุจริต
สำหรับจังหวัดราชบุรีได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2562 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.88 จากคะแนนเต็ม 100 อยู่ระดับ A

alt alt

altalt

alt alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948