งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

ด้วยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" #ไม่ทำ #ไม่ทน #ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง 

            สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2564 โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 49 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายในการขับเคลื่อน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 และรับชมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง

            และในวันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงได้ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" #ไม่ทำ #ไม่ทน #ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

 

โทร. 081-8578587
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


นายโสมณัส  นนทสุต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
โทร. 081-279-0976
 
QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948