แจ้งปิดศูนย์กู้ชีกู้ภัยตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้รับผลตรวจจากห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่า เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จำนวน ๑ ราย

                    ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงขอปิดทำการศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ในเบื้องต้นเป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  และจะเปิดทำการปกติในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จะทำการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านบึง  รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้และบริเวณโดยรอบศูนย์กู้ชีพกู้ภัยและสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

                    ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ประสานโรงพยาบาลบ้านคาเพื่อปฏิบัติงานในการ ออกรับผู้ป่วยแทนศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านบึงเป็นการชั่วคราว

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนางสาวนิภาพร แป้งหอม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
โทร. 081-199-5882
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnamese


QR Code
อบต.บ้านบึง


ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร 032-919-947 FAX. 032-919-948